Noticies

04/06/2021 Obra pública
Es fa public la fase 1 del projecte d’AMPLIACIÓ ESCOLA DE FREGINALS I MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 2105_PE_AmpliacióEscolaFreginals_signatPCG_IAJ_03_06_2021_compressed
04/06/2021 Obra pública
Es fa públic el projecte d’ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS [ACCÉS A LA PISTA POLIESPORTIVA I ZONA D’APARCAMENT: FASE A I FASE B] FRE_PE_Passeig_210929_iaj_pcg
20/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent...
24/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d’acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, ha aprovat...
18/02/2021 Subvencions
Concepte: COVID Salut Pública Pressupost elegible: 10.141,06 euros % concedit: 79,71% Import concedit: 8.083,18 euros Concepte: Control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà Pressupost Elegible: 1.512,00 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 1.302,24 euros Concepte: Realització...

Pàgines