PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

29/05/2024 Obra pública

PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, una subvenció a la Diputació de Tarragona per portar a terme l'arranjament dels camins i el dipòsit de recollida d'aigües residuals municipals danyats pel temporal de pluja  DANA que va afectar, al terme de Freginals, el dia 3 de setembre de 2023.

Adjuntem el Projecte dels Camins i del Dipòsit Municipals danyats que s'ha presentat a la sol·licitud de la Subvenció per Restablir els Béns i Serveis dels Ens Locals afectats per Fenòmens Meteorològics i altres situacions excepcionals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2024

 

PROJECTE CAMINS DANYATS 

PROJECTE DIPÒSIT MUNICIPAL DANYAT