PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023 I ACTUACIONS URGENTS. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE L'ESTAT EN ZONAS DECLARADAS COMO "ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL"

29/05/2024 Obra pública

PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023 I ACTUACIONS URGENTS. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE L'ESTAT EN ZONAS DECLARADAS COMO "ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL"

L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, una subvenció a l'Estat com a zona Declarada "Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil" per portar a terme l'arranjament dels camins i del dipòsit de recollida d'aigües residuals municipals danyats pel temporal de pluja  DANA que va afectar, al terme de Freginals, el dia 3 de setembre de 2023 i pels treballs d'urgència que es van haver de realitzar per obrir els camins que accedeixen a serveis municipals, com el Dipòsit d'Aigüa Potable, i a disseminats que resideixen en parcel·les ubicades al terme municipal de Freginals. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2023, por el que se declara "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado como consecuencia de diferentes episodios de incendios forestales y de fenómenos meteorológicos adversos.

Adjuntem el Projecte dels Camins i del Dipòsit Municipal Danyats:

PROJECTE CAMINS DANYATS

PROJECTE DIPÒSIT AIGÜES RESIDUALS DANYAT

MEMÒRIA DESCRIPTIVA ACTUACIONS URGENTS