Equipaments

  • Culturals: Casa de la Cultura, Centre d’Interpretació de la Serra del Montsià, Sala entitats de la Casa Consistorial.
  • Esportius: poliesportiu i vestuaris.
  • Socials: Centre de jubilats de la Casa Consistorial.
  • Sanitaris: Consultori local, metge.
  • Administratiu i judicial:
    • Ajuntament, Jutjat de Pau:
      • Carrer Major, núm. 11, 43558 Freginals. Telèfon: 977 57 27 89. Fax: 977 57 27 87.

 

Subscriure a