PROJECTES ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

29/05/2024 Obra pública

PROJECTES ARRANJAMENT CAMINS I DIPÒSIT MUNICIPALS DANYATS PEL DANA 2023. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, unes subvencions per a reposició de les infraestructures, equipaments i serveis dels ens locals afectats per sinistres a la Generalitat de Catalunya per portar a terme l'arranjament dels camins i el dipòsit de recollida d'aigües residuals municipals danyats pel temporal de pluja  DANA que va afectar, al terme de Freginals, el dia 3 de setembre de 2023.

Adjuntem els Projecte dels Camins i del Dipòsit Municipals danyats que s'ha presentat a la sol·licitud de les subvencions

PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS 

PROJECTE ARRANJAMENT DIPÒSIT D'AIGÜES RESIDUALS