Noticies

29/05/2024 Obra pública
L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, unes subvencions per a reposició de les infraestructures, equipaments i serveis dels ens locals afectats per sinistres a la Generalitat de Catalunya per portar a terme l'arranjament dels camins i el dipòsit de recollida d'aigües residuals...
29/05/2024 Obra pública
L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, una subvenció a l'Estat com a zona Declarada "Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil" per portar a terme l'arranjament dels camins i del dipòsit de recollida d'aigües residuals municipals danyats pel temporal de...
29/05/2024 Obra pública
L'Ajuntament de Freginals ha sol·lilcitat, aquesta any 2024, una subvenció a la Diputació de Tarragona per portar a terme l'arranjament dels camins i el dipòsit de recollida d'aigües residuals municipals danyats pel temporal de pluja DANA que va afectar, al terme de Freginals, el dia 3 de setembre...
09/04/2024 Obra pública
Es fa públic el projecte dels TREBALLS DE CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL PER GARANTIR L'ÚS I LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LES INSTAL·LACIONS. PROJECTE (cliqueu a sobre i s'obrirà l'arxiu del projecte)
03/04/2023 Obra pública
Es fa públic el projecte d’ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS [FASE 3: ADEQUACIÓ ACÚSTICA, SOLAR I TÈRMICA DE LA PISTA POLIESPORTIVA] Pla adequació
21/12/2021 Obra pública
Es fa públic el projecte d’ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS [FASE 3: ADEQUACIÓ ACÚSTICA, SOLAR I TÈRMICA DE LA PISTA POLIESPORTIVA] FRE_PE_Poliesportiu_211013_ss
08/10/2021 Obra pública
Es fa públic la memòria valorada d’avaluació REPARACIÓ DANYS AIGUATS GENER 2020. Memoria_ampliada_definitiva_22_09_2021
04/06/2021 Obra pública
Es fa public la fase 1 del projecte d’AMPLIACIÓ ESCOLA DE FREGINALS I MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 2105_PE_AmpliacióEscolaFreginals_signatPCG_IAJ_03_06_2021_compressed
04/06/2021 Obra pública
Es fa públic el projecte d’ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS [ACCÉS A LA PISTA POLIESPORTIVA I ZONA D’APARCAMENT: FASE A I FASE B] FRE_PE_Passeig_210929_iaj_pcg