Subvenció DESPESES CORRENTS A FREGINALS

28/01/2022 Subvencions

Subvenció DESPESES CORRENTS A FREGINALS

La Diputació de Tarragona, en el marc del PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL per l’anualitat 2021, ha concedit a l’ajuntament de Freginals el següent ajut:


Municipi: Freginals
Concepte: Despeses corrents
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.619,50 euros