PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2023

15/02/2024 Subvencions

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció que es va sol·lcitar per cobrir una part de les despeses de la fira "Freginarts 2023".
L’objecte de la convocatòria és regular el procediment de concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions que atorga l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per promoure accions, d’iniciativa pública o privada, per a la difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que contribueixen a reforçar la imatge turística del territori de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre
Es va sol·licitar la Línia 2: Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que per la seva singularitat tinguin implícit un valor afegit, així com, activitats firals, mostres, diades, festes, jornades i xerrades de productes locals, artesanals, d’oficis o similars.
L'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va atorgar 2.066,94 €, el 37,54 % de l'import sol·licitat.