La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut:

20/04/2021 Subvencions

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut:

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut:
 

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: Escola rural “Mestre Josep Roncero i Pallarès”
Data acord concessió: 23-03-2021
Pressupost Elegible: 1.225,00 euros
Import concedit: 1.225,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%