La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i piscines. Línea 2 piscines 2023

29/02/2024 Subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i piscines. Línea 2 piscines 2023

La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'ajuntament una subvenció per a les despeses de contractació del personal de socorrisme a la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2023.

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Pressupost Elegible: 11.000,00 euros
% concedit: 76,75%
Import concedit: 8.443,00 euros


Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona