La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i piscines. Línea 3 desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació 2023

29/02/2024 Subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al personal de socorrisme a les platges i piscines. Línea 3 desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació 2023

La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'ajuntament una subvenció per les despeses de manteniment dels 3 desfibril·ladors instal·lats a Freginals (façana Consultori Mèdic, façana Local Social i el DEAS portàtil de la piscina municipal).
Subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023:

Línia 3 – Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Pressupost Elegible: 2.971,75 euros
% concedit: 80,21%
Import concedit: 2.383,59 euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona