La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al control de l'aigua de la piscina municipal i de la legionel·la a les instal·lacions públiques.

29/02/2024 Subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals una subvenció per al control de l'aigua de la piscina municipal i de la legionel·la a les instal·lacions públiques.

La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública.
Ha concedit a l'ajuntament de Freginals una subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023.

Es va sol·licitar subvenció per a :

-Tipus 2: Control sanitari de l’aigua de les piscines municipals

Les actuacions s’han realitza en els 2 vasos de la piscina municipal:
3 analítiques de laboratori, d’acord amb la normativa vigent, per al control higienicosanitar i Adquisició de productes químics per garantir la qualitat de l'aigua.

-Tipus 3: Control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions
municipals:
analítiques a la instal·lació de sortida aigua calenta de l'escola, menjador i llar d'infants.

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Pressupost Elegible: 6.870,25 euros
% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.526,73 euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona