La Diputació de Tarragona, ha aprovat la següent subvenció a l’Ajuntament de Freginals

24/03/2021 Subvencions

La Diputació de Tarragona, ha aprovat la següent subvenció a l’Ajuntament de Freginals

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d’acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, ha aprovat la següent subvenció a l’Ajuntament de Freginals:

Concepte: Activitats educatives
Pressupost elegible: 1.425,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.425,00 euros