La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts pels interessos dels préstecs per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts

25/03/2022 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts pels interessos dels préstecs per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts

La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts pels interessos dels préstecs per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: CaixaBank
Pressupost elegible: 750,43 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 750,43 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA 1
Pressupost elegible: 525,73 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 525,73 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA 2
Pressupost elegible: 1.571,62 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.571,62 euros