La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) per l'anualitat 2022, ha concedit a l'ajuntament de Freginals la següent subvenció

10/03/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) per l'anualitat 2022, ha concedit a l'ajuntament de Freginals la següent subvenció

La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) per l'anualitat 2022, ha concedit a l'ajuntament de Freginals la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Adequació de la zona esportiva, escolar i sanitària - Fase B
Pressupost elegible: 64.723,51 euros
% concedit: 79,32%
Import concedit: 51.338,32 euros