La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal per les anualitats 2018, 2019 i 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals els següents ajuts per al projecte denominat NOU VIAL DE CIRCUMVALACIÓ, amb un pressupost de 159.954,90€

26/08/2021 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal per les anualitats 2018, 2019 i 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals els següents ajuts per al projecte denominat NOU VIAL DE CIRCUMVALACIÓ, amb un pressupost de 159.954,90€

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: NOU VIAL DE CIRCUMVALACIÓ 
Pressupost Elegible: 159.954,90€
2018: 74.241,00€ (46,41%)
2019: 30.582,00€ (19,12%)
2020: 47.134,15€ (29,47%)
TOTAL CONCEDIT: 151.957,15€ (95%)