La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la subvenció

30/01/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la subvenció

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: despeses corrents
Pressupost elegible: 35.619,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.619,50 euros