La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per l'anualitat 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció

26/06/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per l'anualitat 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per l'anualitat 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció: 

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: C1-6F - Nou vial de circumval·lació
Data Acord concessió: 21-09-2018
Pressupost elegible: 159.954,90 euros
Import concedit: 74.241,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 46,41%
Despesa justificada: 151.855,00 euros
Import a pagar amb reducció: 66.546,10 euros
Import no justificat a donar de baixa: 7.694,90 euros
Concessió de subvenció: 7.694,90 euros

La subvenció s'inclou per la despesa derivada de la subvenció concedida a favor del beneficiari, corresponent a les despeses derivades de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2018, vinculat doncs al romanent de la mateixa per a la nova actuació denominada "Adequació, dinamització i millora energètica de la zona esportiva, escolar i sanitària de Freginals. Accés a la pista poliesportiva i zona d’aparcament: Fase B”

Aquesta subvenció ha servit per adequar la zona esportiva, escolar i sanitària de Freginals i ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.