La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut

26/08/2021 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: Adquisició immoble al c. Ulldecona
Pressupost Elegible: 46.321,60 euros
% concedit:95,00%
Import concedit: 44.005,52 euros