La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per interessos dels préstecs, ha aprovat les següents subvencions a l’Ajuntament de Freginals

09/11/2021 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per interessos dels préstecs, ha aprovat les següents subvencions a l’Ajuntament de Freginals

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA (1)
% concedit: 100,00%
Import concedit: 865,86 euros


Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA (2)
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.472,45 euros


Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: CaixaBank
% concedit: 100,00%
Import concedit: 909,87 euros