La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció

11/01/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Interessos préstecs (BBVA)
Pressupost elegible: 1.512,54 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.512,54 euros