La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2023, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals les següents subvencions:

15/02/2024 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2023, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals les següents subvencions:

Subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2023, atorgades per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Freginals.

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Interessos prèstecs (CaixaBank)
Pressupost Elegible: 547,88 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 547,88 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Interessos prèstecs (BBV)
Pressupost Elegible: 4.864,14 euros

% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.864,14 euros