La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts

14/04/2022 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals els següents ajuts:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 8.277,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.833,53 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic
Pressupost elegible: 4.264,19 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.520,30 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública
Pressupost elegible: 5.932,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.081,12 euros