La Diputació de Tarragona, en el marc per al foment de l'ocupació 2022 , ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció:

07/07/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona, en el marc per al foment de l'ocupació 2022 , ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció:

Subvencion per al foment de l'ocupació 2022:
La Diputació de Tarragona, en el marc  de foment de l'ocupació, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció:
Subvencion per al foment de l'ocupació 2022 i aconseguir els següents objectius:
- La igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes
- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

L'import mínim que poden rebre els ens beneficiaris dins del programa de Foment de l’Ocupació és de 9.500 € i és el que han concedit a l'Ajuntament de Freginals.
S'ha contractat, durant sis mesos, personal per a neteja i manteniment.

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció:PLA FOMENT DE L'OCUPACIÓ DE FREGINALS
Data Acord concessió: Acord 5 de juliol de 2022
Pressupost elegible: 11.707,45 euros
Import concedit: 9.500 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 81'14%
Despesa justificada: 9.500 euros
Concessió de subvenció: 9.500 euros