El Servei d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, corresponent als serveis de medi ambient, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals les següents subvencions per l’anualitat 2020

18/02/2021 Subvencions

El Servei d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, corresponent als serveis de medi ambient, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals les següents subvencions per l’anualitat 2020

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost elegible: 10.141,06 euros

% concedit: 79,71%

Import concedit: 8.083,18 euros

 

Concepte: Control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 1.512,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.302,24 euros

 

Concepte: Realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics Pressupost elegible: 953,00 euros

Pressupost elegible: 1.183,27 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.124,11 euros

 

Concepte: Reducció d’espècies plaga

Pressupost elegible: 1.150,17 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 486,56 euros